Świadectwa – Matury

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w najbliższy wtorek 9.07.2024 o godzinie 9:30
Dostęp do wyników w systemie ZIU będzie prawdopodobnie od 8:00 – może nie być łatwo się zalogować, bo wszyscy maturzyści w Polsce będą się logować.
UWAGA – jeśli dokument będzie odbierał rodzic niezbędne jest PISEMNE upoważnienie.