LINK do informatora!
Informator dla kandydatów na rok szkolny 2022/2023

Ważne daty:

03.02.2022 – publikacja informatora – LINK

Od 05.02.2022 – początek zgłoszeń 

10.02.2022 – publikacja zasad rekrutacji

11.03.2022 – piątek godzina 18:30 – zebranie dla rodziców i kandydatów (prawdopodobnie online)

02.04.2022– sobota w godzinach 10-13 „Dzień otwarty dla kandydatów” – spotkania z uczniami (online lub stacjonarnie)

2.07 (piątek) – 13.07 (środa) – wypełnianie formularza i składanie dokumentów

15.07 (piątek) godzina 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej

Do 22.07 (piątek) do godziny 14:00 – Potwierdzenie woli uczęszczania do naszej szkoły – poprzez złożenie oryginałów

22.07 (piątek) od godziny od godziny 14:00 – uruchomienie listy rezerwowej

Informacje o „KONKURSIE” – nie tylko dla humanistów

LINK do informatora!

———————————————————————-