Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019:

Zajęcia dodatkowe:
– kółko animacji
– konsultacje przedmiotowe
– kółko gier
– zajęcia filmowe – Nowe horyzonty
– Spotkania Geograficzne i Akademia Dokumentu
– kółko fotograficzne
– kółko teatralne
– kółko informatyczne (programowanie)
– projekty: zasolenie gleb; zorza polarna – badania magnetyzmu i procesów glacjalnych
– kultura i język rosyjski
– zajęcia przygotowawcze na SGH
– wyjazdy do teatru (raz w miesiącu), opery i filharmonii
– spotkania z absolwentami – zajęcia mają charakter nieregularny. Nasi absolwenci opowiadają o różnych kierunkach studiów, o pracy, a przede wszystkim zachęcają do odpowiedzialnego myślenia o swojej przyszłości.

Konsultacje przedmiotowe – jest to nasz sposób na eliminowanie zjawiska korepetycji. Uczeń, który ma problem z jakąś partią materiału lub miał dłuższą nieobecność może przyjść na spotkanie z nauczycielem. Konsultacje są umieszczone poza planem lekcji, dzięki czemu są w pełni dostępne dla każdego ucznia.kółko animacji
konsultacje przedmiotowe