W latach 1993-2022 ukończyło naszą ponad 1000 uczniów.

Nasi absolwenci studiują na bardzo wielu kierunkach, między innymi na:

– Uniwersytecie Warszawskim

– Politechnice Warszawskiej

– Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

– Akademii Medycznej

– SGH

– SGGW

– Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i innych

Zdjęcia absolwentów:

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

————————-

2000

————————-

2001

————————-

2002

————————-

2003

————————-

2004

————————-

2005

————————-

2006

————————-

2007

————————-

2008

P1060031.JPG

————————-

2009

P1130846.JPG

————————-

2010

P1250858.JPG

————————-

2011

————————-

2012

————————-

2013

————————-

2014

————————-

2015

————————-

2016

————————-

2017

————————-

2018


2019

————————-

2020

————————-

2021

————————-

2022