OPP 1,5%

Szanowni Państwo!

Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku od grudnia 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. W tym czasie rodzice uczniów i absolwentów oraz przyjaciele szkoły wspierali naszą działalność przekazując 1% podatku dochodowego.

Przez te 19 lat całość przekazanych środków była przeznaczona na pomoce naukowe w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku. To dzięki nim nasza szkoła jako jedna z pierwszych w Polsce mogła się poszczycić stacją monitorowania pogody i zapylenia powietrza, została wyposażona w magnetometr protonowy czy stale rozbudowywaną “mobilną pracownię multimedialną”.  Za uzyskane środki w 2022 roku zakupiliśmy monitor interaktywny, rozbudowujemy bazę chromebooków i w dalszym ciągu wspieraliśmy rozbudowywanie bazy czujników przyszłej pracowni fizycznej.

Z środków przekazanych przez SKT Nr 10 STO w Milanówku korzystają i będą korzystać nie tylko obecni uczniowie, ale również następne roczniki.

W najbliższym roku planujemy kontynuować modernizację i dostosowanie szkoły do realiów współczesnego świata. Planujemy zakup nowoczesnych czujników fizykochemicznych do przyszłej pracowni fizycznej oraz dalsze poszerzanie bazy chromebooków.

Nasza szkoła dzięki ciągłemu rozwojowi i pracy z uczniem osiąga wysokie miejsca w rankingach oraz, co chyba ważniejsze, ma wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Będziemy wdzięczni Państwu, jeśli zechcecie mieć swój wkład w tworzenie szkoły na miarę XXI wieku.

Nasz numer KRS: 0000019454

Z wyrazami szacunku

Violetta Połczyńska – Prezes SKT Nr 10 STO

Leszek Janasik – Dyrektor SLO Nr 5 STO