1% OPP dla szkoły

Szanowni Państwo!
 
Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku od września 1989 roku jest organem prowadzącym nasze liceum oraz od grudnia 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. W tym czasie rodzice uczniów i absolwentów oraz przyjaciele szkoły wspierali naszą działalność przekazując 1% podatku dochodowego.
 
Przez te 15 lat całość przekazanych środków była przeznaczona na pomoce naukowe w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku. To dzięki nim nasza szkoła jako jedna z pierwszych w Polsce mogła się poszczycić stacją monitorowania pogody i zapylenia powietrza, została wyposażona w magnetometr protonowy czy stale rozbudowywaną “mobilną pracownię multimedialną”. W 2018 roku SKT Nr 10 STO wsparło w znaczący sposób wyposażanie wyremontowanej nowej części szkoły. Za uzyskane środki w 2019 roku zakupiliśmy monitor interaktywny i w dalszym ciągu wspieraliśmy rozbudowywanie bazy informatycznej.
 
Z środków przekazanych przez SKT Nr 10 STO w Milanówku korzystają i będą korzystać nie tylko obecni uczniowie, ale również następne roczniki.
 
W najbliższym roku planujemy kontynuować modernizację i dostosowanie szkoły do realiów współczesnego świata. Planujemy zakup nowoczesnych czujników fizykochemicznych, kolejnego monitora interaktywnego oraz dalsze poszerzanie bazy chromebooków.
 
Nasza szkoła dzięki ciągłemu rozwojowi i pracy z uczniem osiąga wysokie miejsca w rankingach oraz, co chyba ważniejsze, ma wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.
 
Będziemy wdzięczni Państwu, jeśli zechcecie mieć swój wkład w tworzenie szkoły na miarę XXI wieku.
 
List od Prezesa SKT Nr 10 STO w Milanówku wraz z instrukcją znajduje się w linku poniżej: TU