Matury 2022

Mimo, że były to trudne trzy lata, młodzież i nauczyciele wykonali kawał dobrej roboty!
Co tu dużo mówić… w 36 miejscach widnieje liczba 100% punktów; aż w 46 polach pojawiła się liczba 100 centyl!!!! Pierwszy raz mamy wynik indywidualny na poziomie 100% z matematyki rozszerzonej!

Średnie szkoły przedmioty podstawowe procenty / centyle
j.polski podstawowy 80% / 92 centyl
matematyka podstawowa 94% / 92 centyl
j.angielski podstawowy 99% / 93 centyl

Średnie szkoły przedmioty ROZSZERZONE procenty / centyle
Matematyka 76% / 88 centyl
j.polski 87% / 92 centyl
historia 69% / 87 centyl
wos 77% / 94 centyl
geografia 74% / 92 centyl
biologia 77% / 90 centyl
chemia 55% / 73 centyl
fizyka 71% / 87 centyl
informatyka 83% / 92 centyl

Tak kończymy przygodę z trzyletnim liceum! To jedna z najlepszych matur w historii szkoły!
Jesteśmy dumni!