Brawo!!!! :-)

Szanowni Państwo!

Bardzo nam miło poinformować, że projekt przygotowany przez młodzież w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkoła z klimatem” organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał IV wyróżnienie i wsparcie w wysokości 5000 pln!!!!

Projekt powstawał w czasie nauki zdalnej, pochłonął masę czasu i energii. Obejmuje wielopłaszczyznowe spojrzenie na oddziaływanie szkoły na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem klimatu. Zawiera precyzyjne określenie planowanych zmian i budżet.

Wyniki ogłoszono w trakcie uroczystości online, w której również poproszono o zabranie głosu przedstawicieli naszej szkoły.

W projekcie uczestniczyli: Karolina Cierkoń, Maja Fiszer, Julia Margas, Andrzej Placek, Zuzanna Rzewuska, Hanna Tomczak i Maria Wlazło.

Opiekunem grupy jest Sylwia Moczadłowska. Projekt wspierał Krzysztof Lewenstam.