Informatyk, czyli kto?

Na to pytanie szukali odpowiedzi uczniowie klas pierwszych, którzy dnia 7 października słuchali interesującej prezentacji Pana Sławomira Folwarskiego.

Zaproszony gość przedstawił zawód informatyka w kontekście pracy nad budową systemów do tworzenia samochodów autonomicznych.