Wykład na Wydziale Geografii UW

Dziś grupa geografii rozszerzonej z klasy III wybrała się na wykład otwarty dr hab. Macieja Dąbskiego na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Były lodowce, strefa marginalna, permafrost, drumliny, procesy fluwioglacjalne… Czysta poezja geograficzna!