Nowy rok szkolny 2019/20 należy uznać za rozpoczęty!

Dziękujemy za niezawodne przybycie i zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć.

Pogoda nam wyjątkowo sprzyjała i uroczystość odbyła się na dziedzińcu szkolnym.

Zdjęcia Kornel Gładkowski