Matura 2019

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki włożonemu trudowi, pracy i zaangażowaniu tak uczniów, jak i nauczycieli, wszyscy nasi absolwenci (37 maturzystów) zdali w tym roku maturę, a ich wyniki przewyższają średnią krajową. Wśród wyników indywidualnych kilkadziesiąt jest na poziomie 100 centyla*.
Najlepsze wyniki osiągnął jeden z naszych uczniów, który zdawał aż 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym. Z przedmiotów obowiązkowych pisemnych uzyskał dwa wyniki na poziomie 100 centyla (język polski, matematyka) i jeden na poziomie 98 centyla (język angielski), natomiast z przedmiotów rozszerzonych jeden na poziomie 100 centyla (matematyka), jeden na poziomie 99 centyla (język angielski), jeden na poziomie 94 centyla (język polski) i jeden na poziomie 85 centyla (fizyka).

Procentowe średnie wyników naszego liceum z obowiązkowych przedmiotów pisemnych rozłożyły się następująco:
– język polski 71,7% (średnia krajowa 55%)
– matematyka 87,4% (średnia krajowa 64%)
– język angielski 96,1% (średnia krajowa 78%)
– język niemiecki 93,2% (średnia krajowa 69%)

Na szczególną uwagę zasługują rewelacyjne wyniki z przedmiotów rozszerzonych:
– język polski 90,2% (średnia krajowa 58%)
– matematyka 73% (średnia krajowa 50%)
– język angielski 88,9% (średnia krajowa 62%)
– biologia 66% (średnia krajowa 37%)
– chemia 46,3% (średnia krajowa 42%)
– historia 65% (średnia krajowa 40%)
– geografia 65% (średnia krajowa 35%)
– wos 54,3% (średnia krajowa 27%)
– fizyka 70,3% (średnia krajowa 50%)
– informatyka 80% (średnia krajowa 46%)

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy rekrutacji na studia!!!

* – Skalę centylową tworzy się dla wyników wszystkich uczniów w kraju, osobno dla każdego zakresu egzaminu maturalnego. Pozwala ona na dokładne wskazanie, jaki jest poziom umiejętności i wiedzy danego ucznia na tle jego rówieśników, wypełniających dany arkusz maturalny. Np. wynik na poziomie 99 centyla oznacza, że 99% uczniów zdających dany egzamin uzyskało niższy wynik punktowy.