Duma i pokora

Jesteśmy dumni:

– z uczennic i uczniów, którzy w pocie czoła pisali maturę, z ich ciężkiej pracy, talentów i wyników. Wiemy, że sukces przychodzi dzięki konsekwencji, a na pewno dzięki ogromnemu wysiłkowi;

– z nauczycielek i nauczycieli, którzy są jak drogowskazy, pokazują, którędy podążać, inspirują, mobilizują, wspierają, doceniają, dzielą się swoją pasją, pokazują, co jest ważne, a co nie…

– z rodziców, którzy mądrze towarzyszą swoim dzieciom i pomagają im w osiąganiu realnych oraz adekwatnych do możliwości celów;

– z każdego, kto tworzy społeczność naszej szkoły; nie ma w niej osób nieważnych, bez względu na to, czy ktoś pracuje przy tablicy, zajmuje się dokumentacją, dba o czystość, o stan techniczny budynku…

Jesteśmy pokorni:

– bo wiemy, że szkoła to nie wyścigi;

– bo sukces ma wielu ojców, jest sumą „zdarzeń”: talentów i pracy (szkolnej oraz pozaszkolnej) uczniów, wysiłku i zaangażowania nauczycieli, wsparcia rodziców…

– bo zdajemy sobie sprawę, że wspólny trud pomaga przynieść oczekiwany skutek, ale nie zawsze tak musi być…

Dziś wspólnie się cieszymy. W ferie odpoczywamy, a później wracamy do codziennej pracy…