Szlak wielokulturowy

Grupy rozszerzonej historii w ubiegłym tygodniu zwiedzały Warszawę szlakiem dawnej, wielokulturowej Rzeczypospolitej. Odwiedziliśmy świątynie dwóch wyznań: po kościele ewangelicko-augsburskim oprowadziła nas ks. Małgorzata, a o cerkwi greckokatolickiej opowiedział bazylianin, o. Piotr. Punktem kulminacyjnym wycieczki była lekcja o historii parlamentaryzmu polskiego. Uczennice i uczniowie wcielili się w posłów ziemskich, a to wszystko w salach, w których przed kilkuset laty obradowały sejmy szlacheckie. Wyjazd zakończyliśmy na rocznicowej wystawie „Miłość i obowiązek”, która przybliżyła udział w powstaniu styczniowym 1863 r. nie tylko Polaków, ale także Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Wycieczka, choć bardzo obfita w miejsca i wrażenia, pozostawiła niedosyt, więc zapewne nie będą to nasze ostatnie odwiedziny w Zamku Królewskim i w Warszawie