Goście z Mikołajek :-)

Dzielenie się dobrymi praktykami z innymi szkołami to ważna sprawa!

Dziś gościmy w naszej szkole nauczycieli z zaprzyjaźnionego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im.Marion Dönhoff STO w Mikołajkach. Odbyły się rozmowy z przedstawicielami do Rady Szkoły (rodzicami, uczniami, nauczycielami i przedstawicielami organu prowadzącego – SKT Nr 10 STO), wizyty na kilkunastu lekcjach i długa rozmowa z dyrektorem.

Wymiana doświadczeń w edukacji to niezwykle ważna sprawa – ciągle się uczymy. Uczymy się i wzajemnie inspirujemy.