LD, czyli…

Klasy pierwsze w planie mają tajemniczą lekcję LD…

LD to lekcja z dyrektorem. Jest to dobra okazja do poznania się na wzajem, sposób na poprawę obiegu informacji oraz… zrobienia czegoś pożytecznego.

Dziś „prace techniczne” – skręcanie ławek.

🙂