Matury 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasi tegoroczni maturzyści z sukcesem zdali matury i osiągnęli bardzo wysokie wyniki, przewyższające średnie krajowe. Wśród wyników indywidualnych kilkanaście jest na poziomie 100 centyla*, a jedna z naszych uczennic cztery ze zdawanych egzaminów napisała na poziomie 100 centyla, natomiast dwa pozostałe na poziomie 94 i 91 centyla. 

Wyjątkowo nas to cieszy, ponieważ trudny czas pandemii oraz nauki zdalnej wymagał od uczniów nie tylko siły intelektualnej, lecz także psychicznej. W tym roku określenie matury mianem egzaminu dojrzałości okazało się w pełni uzasadnione. 

Drodzy Maturzyści, zdaliście ten egzamin z wyróżnieniem! Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy sukcesów przy rekrutacji na studia!!!

* – Skalę centylową tworzy się dla wyników wszystkich uczniów w kraju, osobno dla każdego zakresu egzaminu maturalnego. Pozwala ona na dokładne wskazanie, jaki jest poziom umiejętności i wiedzy danego ucznia na tle jego rówieśników, wypełniających dany arkusz maturalny. Np. wynik na poziomie 99 centyla oznacza, że 99% uczniów zdających dany egzamin uzyskało niższy wynik punktowy.