:-)

Niesamowite…

Cała społeczność szkoły i wszyscy nasi przyjaciele – mamy wkład w zebranie tej gigantycznej kwoty! Raz jeszcze dziękujemy!!!!

Hufiec ZHP Milanówek, Milanowskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Milanówku