1% dla edukacji w XXI wieku

Szanowni Państwo!

Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku od września 1989 roku jest organem prowadzącym nasze liceum oraz od grudnia 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. W tym czasie rodzice uczniów i absolwentów oraz przyjaciele szkoły wspierali naszą działalność przekazując 1% podatku dochodowego.

Przez te 16 lat całość przekazanych środków była przeznaczona na pomoce naukowe w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku. To dzięki nim nasza szkoła mogła płynnie przejść do nauczania zdalnego. Systematyczne inwestycje w cyfryzację szkoły z 1% były dobrą decyzją.

W 2020 roku ze środków OPP zakupiliśmy kolejny monitor multimedialny, chromebooki oraz kamery do pracy hybrydowej szkoły.

W czasie zamknięcia szkół prowadziliśmy szeroką działalność non-profit wspierającą wiele szkół w Polsce. Pomogliśmy zorganizować naukę zdalną, szkoliliśmy nauczycieli oraz dzieliliśmy się swoim doświadczeniem.

Z środków przekazanych przez SKT Nr 10 STO w Milanówku korzystają i będą korzystać nie tylko obecni uczniowie, ale również następne roczniki.

W najbliższym roku planujemy kontynuować modernizację i dostosowanie szkoły do realiów współczesnego świata. 

Nasza szkoła dzięki ciągłemu rozwojowi i pracy z uczniem osiąga wysokie miejsca w rankingach oraz, co chyba ważniejsze, ma wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Będziemy wdzięczni Państwu, jeśli zechcecie mieć swój wkład w tworzenie szkoły na miarę XXI wieku.

Nasz numer KRS: 0000019454

Instrukcja: Jak odliczyć 1% na OPP?

INSTRUKCJA (na podstawie informacji opublikowanej na stronie internetowej STO)

W tym roku możemy rozliczyć się na dwa sposoby:

  1. PIT tradycyjny “papierowy”

Krok 1: Znalezienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.

(PIT-28 – poz. 175, 176; PIT-36 – poz. 472, 473; PIT-36L – poz. 163, 164; PIT-37 – poz. 132, 133; PIT-38 – poz. 62, 63, PIT-OP – poz. 9). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 48, 49.

Krok 2: Wpisanie odpowiedniej kwoty

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2020, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdf)

Krok 3: Przekazanie kwoty przez US

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 1 marca 2020 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2021 r. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie: do 31 maja 2021 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; do 31 marca 2021 r. – PIT-28.

  1. usługa e-PIT

Składasz zeznanie PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38?

W tym roku można skorzystać z  usługi Twój e-PIT, w której obowiązek wypełnienia rozliczeń bierze na siebie Krajowa Administracja Skarbowa. W celu przekazania 1% na organizację pożytku publicznego od 15 lutego do 30 kwietnia można uzupełnić wniosek o informację, na jaki cel chcesz przekazać swój 1% podatku i następnie zaakceptować zmiany. 

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Państwa 1% podatku.