Dziś o 12:30 odbył się apel…
Spotkaliśmy się całą społecznością szkolną, aby podsumować ostatnie 18 dni nauki zdalnej. Dyrektor naszej szkoły podziękował nauczycielom za wkład pracy włożony w odnalezienie się w nowych realiach, młodzieży za zaangażowanie i wzorową postawę. Przypomniał również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii i zaapelował o stosowanie się do komunikatów służb państwowych.

Apel miał również wymiar praktyczny i techniczny. Pierwszy raz w spotkaniu uczestniczyło 181 osób! Włączyliśmy wszystkie opcje, aby maksymalnie obciążyć system…
Udało się całkiem nieźle, kilka spraw trzeba dopracować, ale możemy się spotykać wszyscy razem!