Dla kandydatów

Zapraszamy do wypełnienia formularza na podstawie otrzymanych wyników egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – LINK

Ważne terminy:

26.06-10.07 – dostarczenie świadectwa (potwierdzonej kopi) ukończenia szkoły podstawowej
01-04 sierpnia – wypełnienie formularza on-line na podstawie świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty (zostanie udostępniony 30 lipca)
do 04 sierpnia należy uzupełnić dokumenty składając wyniki egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia)
12 sierpnia – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej
13-14 sierpnia potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa i egzaminu ósmoklasisty
od 17 sierpnia – uruchomienie listy rezerwowej w przypadku wolnych miejsc

Więcej informacji w INFORMATORZE DLA KANDYDATÓW