1% 1% 1%

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 10  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku składa gorące podziękowania wszystkim, którzy przekazali naszemu Kołu 1% podatku dochodowego za rok 2017. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie finansowe, dzięki któremu wspólnie z Dyrektorem i Gronem Pedagogicznym możemy prowadzić  nowoczesną,  przyjazną  szkołę  jaką niewątpliwie jest  SLO nr 5. Jesteście Państwo współtwórcami środowiska, które z dużą troską dba o jak najlepszy rozwój powierzonej nam młodzieży, o czym świadczy wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.

 Społeczeństwo obywatelskie, dobrze wykształcone to cel do jakiego dążymy wszyscy. Szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe, specjalistyczne pracownie ułatwiające naukę z pewnością pomogą w jego osiąganiu. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% podatku w latach poprzednich  w szkole są komputery z nowym oprogramowaniem, aparatura pomiarowa fizyczno-chemiczna, stacja meteorologiczna stacjonarna i przenośna, mikroskopy,  pracownie multimedialne itd.

.W tym roku także możecie Państwo  zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Samodzielne Koło Terenowe nr 10 STO w Milanówku, , jest taką organizacją  od  28 grudnia 2004 r. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000019454.

Będziemy zobowiązani, jeśli wybiorą Państwo nasze Stowarzyszenie, dając tym samym świadectwo zaufania i uznania dla naszej pracy.

 

Z góry dziękujemy

                             Małgorzata Hamada               Jerzy Stypa

                                  Prezes Koła                     wiceprezes Koła

 

Instrukcja „krok po kroku” - jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

Krok 1: Znalezienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.                                     

(PIT-28 – poz. 139, 140; PIT-36 – poz. 415, 416; PIT-36L – poz. 141, 142; PIT-37 – poz. 123, 124; PIT-38 – poz. 51, 52, PIT-OP – poz. 9). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 48, 49.                                                                                                                                                              

Krok 2: Wybór, na co przeznaczony ma być 1% podatku                                                                        

 Macie Państwo możliwość wskazania celu szczegółowego. Cel szczegółowy to odpowiednio: PIT-28 – poz. 141, 143; PIT-36 – poz. 417, 419; PIT-36L – poz. 143, 145; PIT-37 – poz. 125, 127; PIT-38 – poz. 53, 55; PIT-39 – poz. 50, 52; PIT-OP – poz. 10, 12). Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 142; PIT-36 – poz. 418; PIT-36L – poz. 144; PIT-37 – poz. 126; PIT-38 – poz. 54; PIT-39 – poz. 51; PIT-OP – poz. 11).                                                                                                    

Krok 3: Wpisanie odpowiedniej kwoty                                                                                                               

 Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2018, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdf)                                                                                                             

Krok 4: Przekazanie kwoty przez US                                                                                                        

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto SKT nr 10 STO w okresie od maja do sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2019 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2019 r. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie: do 30 czerwca 2019 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; do 31 marca 2019 r. – PIT-28.

Składasz zeznanie PIT-37 lub PIT-38?                                                                                  

 W tym roku można skorzystać z  usługi Twój e-PIT, w której obowiązek wypełnienia rozliczeń  bierze na siebie Krajowa Administracja Skarbowa. W celu przekazania 1% na organizację pożytku publicznego od 15 lutego do 30 kwietnia można uzupełnić wniosek o informację, na jaki cel chcesz przekazać swój 1% podatku i następnie zaakceptować zmiany. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Państwa 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. W podanym powyżej terminie można edytować i zmieniać dane.