Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Film o Naszym Liceum

Z przyjemnością informujemy, że na kanale YouTube jest już dostępny materiał wideo poświęcony szkołom STO. Film pt. „Moja szkoła” można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=6zNPqwKlETs

17 lutego 2019

Walne Zebranie

                                            Szanowni Państwo,   

 

 

 

 

 

                                           W związku z uchwałą nr 1397/18 Zarządu Głównego STO, określającą termin zakończenia kampanii sprawozdawczo wyborczych  w kołach  na dzień 28 lutego 2019,   Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 10 STO zwołuje na dzień  18 lutego 2019 r. (poniedziałek)  Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT Nr 10 STO,

                          o godz. 17.30 – I termin,

      a w przypadku braku quorum

o godz. 18.00 – II termin.

                   Porządek obrad :

 

 

1.      Otwarcie zebrania i przedstawienie regulaminu obrad
2.      Wybór przewodniczącego obrad.
3.      Wybór Komisji Walnego Zebrania: mandatowo-wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej,
4.      Sprawdzenie listy osób uprawnionych do głosowania,
5.      Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu Koła,
6.      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania i wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
7.      Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
9.      Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie głównych kierunków działalności koła na okres XI kadencji,
10.  Wybór Prezesa Koła,
11.  Określenie liczby członków Zarządu,
12.  Wybór Członków Zarządu Koła,
13.  Określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej
14.  Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
15.  Wybór Delegata na XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO,
16.  Wolne wnioski.

 

 Zapraszamy wszystkich członków naszego Koła. Prosimy o osobiste lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu w sekretariacie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (tel. 22 758 36 92

 

                       Z poważwaniem

                                      Małgorzata Hamada                    Jerzy Stypa

                            Prezes Samodzielnego                Wiceprezes Samodzielnego

                            Koła Terenowego Nr 10                  Koła Terenowego Nr 10

17 lutego 2019

Apel Zarządu SKT 10 STO

                                              Drodzy rodzice

 

                                     Wasze dzieci właśnie rozpoczęły lub kontynuują  naukę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Milanówku. Jest to szkoła niezwykła. Swymi korzeniami sięga końca lat osiemdziesiątych zeszłego wieku. Tak jak cały ruch STO zrodziła się z potrzeby innego nauczania młodzieży, niż to proponowane przez ówczesną władzę. Przez lata wypracowała własne skuteczne schematy nauczania. Pracuje w niej grono wspaniałych nauczycieli, którzy potrafią nie tylko przekazywać wiedzę, ale często stają się dla swych uczniów mentorami, pomagając im wybrać swe drogi życiowe. To z kolei tworzy w szkole niepowtarzalną atmosferę, czyniąc z niej miejsce niemal zaczarowane. O tym , że takie podejście do edukacji daje efekty, świadczą sukcesy zawodowe wielu absolwentów Liceum, a także wysokie miejsce w rankingach opracowywanych przez różne instytucje.

               Nazwa naszej szkoły zawiera w sobie słowo „społeczne”. Społeczne, czyli wspólne. To szkoła Nas wszystkich - uczniów i nauczycieli, ale też rodziców i tych, którym dobro szkoły leży na sercu. Organem prowadzącym Liceum jest Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Za tą trudną nazwą kryje się grupa nauczycieli, oraz rodziców byłych i aktualnych uczniów naszego Liceum. To właśnie Oni, poprzez wybierany wśród siebie zarząd, sprawują nadzór nad działalnością szkoły. Szczególnie ważni w tym zespole są rodzice. Część z nich aktywnie wspiera działania szkoły i zarządu. Niektórzy ograniczają się tylko do płacenia składek. Jednak i jedni, i drudzy są niezmiernie potrzebni. Bez nich szkoła nie mogłaby istnieć.

            Jako Zarząd Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 zwracamy się do Was – drodzy rodzice –  z prośbą o przystępowanie do Samodzielnego Koła Terenowego nr 10 STO. Nasze Liceum Was potrzebuje w tych trudnych czasach szybkich zmian w otaczającym nas środowisku. Teraz, kiedy jesteśmy w przededniu wprowadzenia kolejnej reformy szkolnictwa przydadzą się naszej szkole nowi ludzie, którzy swą wiedzą i dobrą radą pomogą Zarządowi przeprowadzić szkołę przez te „burzliwe wody”. Ludzie , którzy samą swą deklaracją przystąpienia do Koła dadzą Zarządowi wsparcie w codziennym trudzie zarządzania szkołą. Może znajdą się też wśród Was chętni do aktywnego uczestnictwa w pracach zarządu. Wszystko dla dobra waszych dzieci, które z takim wysiłkiem zdobywają w Liceum wiedzę niezbędną do wejścia w dorosłe zawodowe życie.

       Nie trzeba wiele, by stać się członkiem Koła. Wystarczy wypełnić deklarację. Można ją otrzymać w sekretariacie Liceum. Tam też należy ją złożyć. I to właściwie wszystko. Raz Na trzy lata odbywa się walne zebranie Koła w którym trzeba uczestniczyć. Jest jeszcze wymóg opłacania składek członkowskich. Nie są wysokie. Wynoszą one 15 zł. na rok. Reszta już zależy od państwa. Można brać udział w zebraniach zarządu, odbywających się raz w miesiącu, na które serdecznie zapraszamy. Można włączyć się do pomocy przy różnych inicjatywach i projektach prowadzonych przez szkołę i zarząd. Można też podzielić się nowymi pomysłami zarówno na ulepszenie pracy Liceum jak i na integrację ze środowiskiem Milanówka. Czekamy na Was.                                                                                                                

                                                                                                    Zarząd

                                                                          Samodzielnego Koła Terenowego nr 10

                                                                         Społecznego Towarzystwa Oświatowego

15 października 2016