Walne Zebranie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2019
                                            Szanowni Państwo,   

 

 

 

 

 

                                           W związku z uchwałą nr 1397/18 Zarządu Głównego STO, określającą termin zakończenia kampanii sprawozdawczo wyborczych  w kołach  na dzień 28 lutego 2019,   Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 10 STO zwołuje na dzień  18 lutego 2019 r. (poniedziałek)  Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT Nr 10 STO,

                          o godz. 17.30 – I termin,

      a w przypadku braku quorum

o godz. 18.00 – II termin.

                   Porządek obrad :

 

 

1.      Otwarcie zebrania i przedstawienie regulaminu obrad
2.      Wybór przewodniczącego obrad.
3.      Wybór Komisji Walnego Zebrania: mandatowo-wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej,
4.      Sprawdzenie listy osób uprawnionych do głosowania,
5.      Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu Koła,
6.      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania i wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
7.      Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
9.      Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie głównych kierunków działalności koła na okres XI kadencji,
10.  Wybór Prezesa Koła,
11.  Określenie liczby członków Zarządu,
12.  Wybór Członków Zarządu Koła,
13.  Określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej
14.  Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
15.  Wybór Delegata na XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO,
16.  Wolne wnioski.

 

 Zapraszamy wszystkich członków naszego Koła. Prosimy o osobiste lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu w sekretariacie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (tel. 22 758 36 92

 

                       Z poważwaniem

                                      Małgorzata Hamada                    Jerzy Stypa

                            Prezes Samodzielnego                Wiceprezes Samodzielnego

                            Koła Terenowego Nr 10                  Koła Terenowego Nr 10