Strona główna

Data aktualizacji 01.11.2015

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 5 w MILANÓWKU

 

WSO - zostało przeniesione do serwisu BIPu

 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, placówki oświatowe są zobowiązane do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej. SLO Nr 5 wyodrębniło ze swojej strony www część materiałów, stanowiących składowe informacji publicznej w placówce i opublikowało je w postaci specjalnego serwisu BIP.

 

Strony BIP naszej szkoły spełniają wszystkie ustawowe standardy dostępności (dla osób słabo widzących i niewidomych, osób używających czytników internetowych itp.)

 

Zapraszamy na strony BIPu