Strona główna

 Szkoła  

Sekretariat

Historia szkoły

Aktualności

Nauczyciele

Rekrutacja

Przewodnik

Wolontariat

Sport

Ubiegły rok

Absolwenci

Kalendarium

Programy

 Metryka szkoły 

Statut

Regulamin

W S O

P S O

Misja szkoły

 Dla uczniów  

Plan lekcji

Podręczniki

Galeria szkolna

Kółko foto

Strony uczniów

 Dla rodziców 

Zebrania

 

 

 

 MISJA SZKOŁY

 

         Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów

w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpo-

wiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Nasz absolwent:

- dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

- posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

- rozwija zainteresowania, talenty i pasje

- dostaje się na wymarzone studia

- jest przygotowany do studiowania

- potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

- zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność

- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

- jest kulturalny

- docenia wagę więzi międzyludzkich

- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób

- umie współpracować w grupie