2015-04-17_STO-noga_to_MY!

Podziękowanie dla wolontariuszy i uczestników. Wybór zdjęć 100 z około 10 000 całej ekipy kółka foto.