Up Lwów 2008

Zanim ustaliliśmy kiedy i gdzie jedziemy, minęło wiele czasu…

W końcu wybraliśmy kierunek wschód…

 

Czarno-biale
Kolor

Nocleg wynalazł w cyberprzestrzeni Dominik Borowiec

Zarys programu wycieczki zaplanowali i poprowadzili na miejscu kilka spacerów

dla zdrowia Bartek Podskoczy i Maciek Litwiński

Miłą, młoda przewodniczkę we Lwowie znalazła Jagoda Kuczyńska

Nad całością czuwali: Agnieszka Jarząbek i Leszek Janasik

Zdjęcia: Leszek Janasik