Przez pięć godzin nasi uczniowie prezentowali referaty związane z Biblią. Fizyka, a Biblia? Geografia, a Biblia?

Historia, archeologia, sztuka... wszędzie można doszukać się śladów Wielkiej Księgi chrześcijaństwa. Mogliśmy się o tym

przekonać przez blisko pięć godzin trwania sesji. Na szczęście nie zabrakło kulinarnych odniesień biblijnych :-)

 

Trzeba pamiętać, że sesja to również wielogodzinne przygotowania. Pomysłodawcą i koordynatorem sesji

o Biblii była Marzenna Rogala

 

P1130163
P1130165
P1130170
P1130177
P1130182
P1130188
P1130204
P1130207
P1130209
P1130215
P1130217
P1130224
P1130234
P1130243
P1130244
P1130246
P1130247
P1130250
P1130251
P1130252
P1130253
P1130254
P1130260
P1130262
P1130268
P1130270
P1130271
P1130277
P1130282
P1130295
P1130298
P1130309
P1130319
P1130320
P1130321
P1130324
P1130327
P1130331
P1130333
1

 

Program sesji naukowej SLO Nr 5

Milanówek, 8 kwietnia 2009 r.

 

Część I:

900 – rozpoczęcie i wprowadzenie w tematykę sesji: Karolina Żbik (ok. 5 min)

910Biblia – biblioteka ksiąg: Małgorzata Bielec i Rafał Jeżak (ok. 10 min)

920 Odkrycie w Qumran: Jagoda Kuczyńska i Katarzyna Rachwał (ok. 15 min)

935 Biblijna kosmogonia oczami fizyka: Mirosław Gryckiewicz, Izabela Kędzierska,     

Jakub Jonas, Maciej Litwiński, Karolina Żbik (ok. 45 min)

            1025 Imiona Boga: Aleksandra Kiryczuk i Dorota Wiśniewska (ok. 5 min)

 

Przerwa I:

            1030-1045 – prezentacja multimedialna Podszepty biblijne: Kaja Żurawiecka

                             – tło muzyczne: oratorium Chrystus na Górze Oliwnej L. van Beethoven

                             – poczęstunek: potrawy z czasów biblijnych

 

Część II:

            1045 Biblijny potop: Dorota Wiśniewska (ok. 20 min)

            1105System monetarny i mierniczy w Biblii; kalendarz czasów biblijnych: Anna 

                    Kobuszewska  i Magdalena Kudła (ok. 10 min)

            1115Jak czytano Biblię w starożytności i co z tego wynikło: Patrycja Chomicka

                     (ok. 20 min)

            1135 Biblia w propagandzie socjalistów polskich przed I wojną światową: Robert

                  Orłowski (ok. 20 min)

 

Przerwa II:

            1155-1210 – prezentacja filmu Tańce biblijne (wykonanie: uczniowie klasy I)

                            – poczęstunek: potrawy z czasów biblijnych

 

Część III:

            1210Świątynia jerozolimska: Robert Burbridge (ok. 10 min)

            1220Rola kobiety w czasach biblijnych: Iwo Ostalski i Szymon Sławacki (ok.

                      5 min)

            1225Kobiety Starego Testamentu: Dominik Borowiec i Andrzej Kłosiński (ok.

                      20 min)

            1245Kobiety Nowego Testamentu: Iwo Ostalski i Szymon Sławacki (ok. 10

                       min)

            1255Postać Judyty w malarstwie i literaturze: Jagoda Kuczyńska i Katarzyna

                        Rachwał  (ok. 15 min)

            1310 Biblijne sexskandale: Maria Latoszek i Joanna Michalska (ok. 10 min)

            1320 Apokalipsa: Anna Filipek (ok. 20 min)

 

            1340 – kółko teatralne Teatrzyk „Zielona Gęś” ma zaszczyt przedstawić…:

                      Robert Burbridge, Anna Filipek, Agata Stypa, Marcin Świder (ok. 15 min)

                                                                                              

Zakończenie: 1400 Karolina Żbik

 

Obsługa sprzętu: Jacek Riemer i Robert Orłowski

-------------------------------------------

06.10.2011 - Uzupełnienie materiałów archiwalnych (foto M.Rogala)